top of page

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4430/2016

Κατεβάσετε το αρχείο με το πρωτότυπο κείμενο, όπως είναι δημοσιευμένο στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) του Εθνικού Τυπογραφείου. Νόμος 4430/2016 – ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις.

Σχέδιο καταστατικού της Volos Marina Κοιν.Σ.Επ.

Δείτε εδώ

Σχέδιο Καταστατικού

Έχουμε επιλέξει κάποια αποσπάσματα του Νόμου 4430/2016 που πρέπει να διαβαστούν από τα υποψήφια μέλη της Volos Marina Κοιν.Σ.Επ. συμπληρωματικά του καταστατικού μας!!!

Δείτε εδώ

Σκοπός και δραστηριότητες της Volos Marina Κοιν.Σ.Επ.

Η Volos Marina Κοιν.Σ.Επ. έχει σκοπό την ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισμού στη Μαγνησία, την Διεκδίκηση, Υλοποίηση, διεθνή προβολή και Διαχείριση της Μαρίνας στο Βόλο, όπως περιγράφεται στο συνημμένο Τεύχος Παρουσίασης για τη Μαρίνα Βόλου, αλλά και άλλων τόπων Θαλάσσιου τουρισμού στα όρια της περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Κάθε εγκατάσταση που θα υλοποιείται, μετά την αποεπένδυση, θα παραδίδεται στελεχωμένη στον αντίστοιχο ΟΤΑ, όπως κάτι αντίστοιχο έγινε με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

 

Η ειδοποιός διαφορά της Volos Marina Κοιν.Σ.Επ. από τους ανταγωνιστές της είναι ο κοινωνικός χαρακτήρας της εταιρείας που εστιάζει στα παρακάτω σημεία:


1. Δημιουργία θέσεων εργασίας στη πόλη του Βόλου που παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλούς δείκτες ανεργίας και η εκπαίδευση σχετικά.
2. Την αξιοποίηση του ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού αλλά και επιχειρήσεων που κατέρρευσαν λόγω της κρίσης.
3. Την αξιοποίηση Ανθρώπων με αναπηρίες που ζουν στη Πόλη του Βόλου.
4. Ανάπτυξη κεφαλαίου με σκοπό την εξαγορά της εγκατάστασης σε όφελος της Πόλης του Βόλου.
5. Την τόνωση της τουριστικής Ανάπτυξης και τοπικής οικονομίας.
6. Την δημιουργία λιμενικής και όχι μόνο υποδομής Θαλασσίου Τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή.
7. Η ανάπτυξη του Θαλασσίου Τουρισμού σε κύριο τομέα και ταυτότητα της Πόλης.

 

Ως Θαλάσσιος Τουρισμός ορίζονται γενικά οι προσανατολισμένες τουριστικές επαγγελματικές δραστηριότητες που εκτελούνται στη θάλασσα με πλοία και άλλα μέσα, καθώς και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν αυτές τις δραστηριότητες σε στεριά και θάλασσα.

 

Συναφείς επαγγελματικές δραστηριότητες είναι :
• Επενδύσεις και επιχειρήσεις με γιοτ (Θαλάσσιες περιηγήσεις, ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής)
• Μαρίνες - Επενδύσεις και επιχειρήσεις Τουριστικών Λιμένων και οργάνωσης ακτών σε θαλάσσια δραστηριότητα
• Οι λειτουργίες Cruiser και τα δρομολόγια των πλοίων
• Οι πωλήσεις και υπηρεσίες Υλικών και προϊόντων Yacht
• Οι καθημερινές λειτουργίες σκαφών αναψυχής
• Επιχειρήσεις ενοικιάσεων
• Καταδυτικός τουρισμός και επιχειρήσεις θαλασσίων σπορ
• Βιομηχανία Yacht και επιχειρήσεις νεωλκείων

 

Στην Ελλάδα ο προσφερόμενος με τη χρήση πλοίων τουρισμός (θαλάσσιος τουρισμός) διακρίνεται στους παρακάτω τομείς ανάλογα με την κατηγορία/κατάταξη των δραστηριοποιούμενων πλοίων (Τομέας Ναυτιλίας):
• Τον τομέα των κρουαζιερόπλοιων (άρθρα 165 επ. του Κ.Δ.Ν.Δ., όπως ήδη ισχύουν),
• Τον τομέα των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (ν. 2743/99, όπως ήδη ισχύει),
• Τον τομέα των πλοίων που εκτελούν κυκλικά περιηγητικά ταξίδια μεταξύ ελληνικών λιμένων (π.δ. 122/95),
• Τον τομέα πλοίων ή μικρών σκαφών που παραλαμβάνουν επιβάτες για θαλάσσια εκδρομή ή θαλάσσιο λουτρό (άρθρο 14 του ν. 2743/99) και
• Τον τομέα των μικρών σκαφών ολικού μήκους από 4,30 μέχρι και 7 μέτρων δηλ. το RENT A BOAT (Γενικός Κανονισμός Λιμένων αριθ. 38, όπως ισχύει).
• Τον τομέα των ιδιωτικών πλοίων/σκαφών.

 

Ο θαλάσσιος τουρισμός κατηγοριοποιείται επίσης από τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας (πχ. Yachtig, θαλάσσια σπορ, κλπ), τα χαρακτηριστικά της πλεύσης (πχ. ανοιχτή θάλασσα, κρουαζιέρα, Regatta) κλπ.

Ιδιαίτερα για τις μαρίνες περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι συναφείς χρήσεις που καταρτίζουν διεθνείς προδιαγραφές όπως της (PIANG βλ τεύχος σελ. 78), αλλά και χρήσεις που αποτελούν πλέον διεθνή πρακτική σε αυτούς τους χώρους, όπως είναι τα ξενοδοχεία, μουσεία, εκθεσιακοί χώροι κλπ. που εγκρίνονται στα ΦΕΚ για τη χωροθέτηση των Τουριστικών Λιμένων Αναψυχής.

 

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού ανάπτυξης προβλέπονται οι παρακάτω δραστηριότητες κατά Φάση:
1 Φάση: Ίδρυση της Volos Marina Κοιν.Σ.Επ. 
2 Φάση: Συμφωνία για ΣΔΙΤ με τους εμπλεκόμενους φορείς. 
3 Φάση: Εμφάνιση επενδυτικού κεφαλαίου δεδομένης της διαχείρισης
(συνεργάτες επενδυτές και ευρωπαϊκά προγράμματα).
4 Φάση: Διαδικασία χωροθέτησης, ΦΕΚ, δημιουργία ΣΔΙΤ, άδειες έργων.
5 Φάση: Διαδικασίες για τη κατασκευή - κατασκευή του έργου.
6 Φάση: Λειτουργία της Μαρίνας του Βόλου και ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή.

 

Κάθε φάση απαιτεί και περιλαμβάνει επιμέρους δραστηριότητες, όπως οι διαδικασίες έκδοσης αδειών, μελέτες και κατασκευές έργων, Λειτουργία εγκαταστάσεων, ανακήρυξη και προσκλήσεις σε διαγωνισμούς, αναθέσεις σε τρίτους ή κοινοπραξίες, εκμίσθωση ή και δημοπράτηση χώρων ή και υπηρεσιών, προμήθεια, εμπορεία ειδών κλπ. οι οποίες αφορούν τους σκοπούς της Κοιν.Σ.Επ. και οι οποίες διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα με εσωτερικές δυνάμεις, τεχνική υπηρεσία μαρίνας κλπ. στα πλαίσια λειτουργίας της εταιρείας.

 

Για να διασφαλιστεί ο κοινωνικός χαρακτήρας όπως περιγράφετε παραπάνω, αλλά και για τη κερδοφορία της επιχείρησης προτείνονται τα παρακάτω:
1. Να δοθεί προτεραιότητα στους πόρους από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και δωρεές.
2. Σύμπραξη με ΟΤΑ για τα αντίστοιχα έργα στη περιοχή τους.
3. Προτεραιότητα στη τοπική αγορά και προϊόντα με διάθεση περιπτέρων και ραφιών σε οργανωμένους πολυχώρους για όλες τις τοπικές επιχειρήσεις.
4. Συμπράξεις τοπικών επιχειρήσεων όπου είναι εφικτό πχ. Μάρκετ, Εστίαση, εστιατόρια κλπ. για την οικονομία του χώρου.
5. Ελαχιστοποίηση ξένου επενδυτικού κεφαλαίου για τους χώρους που κατά ανάγκη θα υπενοικιαστούν αν τοπικές επιχειρήσεις αδυνατούν να εξασφαλίσουν τα ελάχιστα τιμήματα. 
6. Διαγωνισμοί για αντιπροσωπευτικούς χώρους με βάση το τίμημα και την ποιότητα, για τη προσέλκυση σε μεγάλα ονόματα στο χώρο του Yachting επιχειρήσεων.

 

Η παραπάνω Δήλωση Αποστολής περιγράφει συνοπτικά τον σκοπό και τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Η Δήλωση Αποστολής (Mission Statement) είναι σημείο αναφοράς και θεμελιώδης βάση για τη λήψη αποφάσεων και είναι πολύ σημαντική για την πρόοδο της επιχείρησης στο μέλλον.

Περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας.

A. Δήλωση Αποστολής (Mission Statement) της Volos Marina Κοιν.Σ.Επ.

Anchor 1
bottom of page