top of page

Στρατηγική για τη προσέλκυση επενδυτικού κεφαλαίου.


Γενικά η Volos Marina Κοιν.Σ.Επ με το στρατηγικό της σχέδιο, εξαλείφει τα εμπόδια στη προσέλκυση επενδυτικού κεφαλαίου και μπαίνει στο κάδρο των μεγάλων και σίγουρων ευκαιρειών. Δεν είναι τυχαίο που από πριν ακόμη τη σύστασή μας έχουμε προξενήσει το ενδιαφέρων ξένων επενδυτικών ομίλων και διεθνών επενδυτών στο Yachting από Ασία έως και Αμερική.

 

1. Χωροθέτηση - Πρόγραμμα Υποδομών

Η Volos Marina Κοιν.Σ.Επ μπορεί να διεκδικήσει ευκολότερα από κάθε άλλη μορφή επιχείρησης, ένα πληρέστερο πρόγραμμα υποδομών, στη φάση των εγκρίσεων, καθώς κατ ουσίαν αναφέρεται στη δημιουργία Κοινωνικής και Δημόσιας Υποδομής. Η παραπάνω συνθήκη δημιουργεί επιπρόσθετη κερδοφορία και δυνατότητα στην αποεπένδυση, προς όφελος τελικά του κράτους αλλά και των επενδυτών, ενώ αποφεύγεται το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας σε ανεξέλεγκτους συνήθως ξένους επιχειρηματικούς φορείς.  

 

Ο σκοπός της Volos Marina Κοιν.Σ.Επ είναι κάθε εγκατάσταση που θα υλοποιείται, μετά την αποεπένδυση, να παραδίδεται στελεχωμένη στον αντίστοιχο ΟΤΑ, όπως κάτι αντίστοιχο έγινε με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

 

 

2. Γραφειοκρατία - εγκρίσεις

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα σε αυτού του μεγέθους τις επενδύσεις είναι η αργοπορία στις διαδικασίες. Ένα έργο με τη μορφή επένδυσης που προτείνει η  Volos Marina Κοιν.Σ.Επ - με την μόνιμη εποπτεία και έλεγχο σε όλες τις διαδικασίες από το κράτος-, με κοινή ωφέλεια, θέσεις εργασίας κλπ. είναι ευνόητο ότι δεν αντιμετωπίζεται κακόπιστα από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς - όταν μια Κοιν.Σ.Επ διαχειρίζεται τις διαδικασίες - και έτσι αποφεύγονται οι καθυστερήσεις. Οι επενδυτές έχουν κάθε λόγω να τοποθετήσουν κεφάλαια σε ένα έργο που δεν θα χρειαστεί να εμπλακούν οι ίδιοι με τη γραφειοκρατεία, ενώ οι υπηρεσίες φέρνουν επιπλέον έσοδα στη Κοιν.Σ.Επ.

 

3. Διαγωνισμοί

Οι διαδικασία διαγωνισμών για τη προσέλκυση, για παράδειγμα επενδυτών σε υποδομές της μαρίνας - για πόρους που δεν θα εξευρεθούν από προγράμματα -, γίνονται με τη διαδικασία που ο 4430/16 επιβάλει, με διαφάνεια και έλεγχο του κράτους. Το σχέδιο υλοποίησης θα προδιαγράφεται πλήρως από τη Volos Marina Κοιν.Σ.Επ όπως και η διαδικασία εγκρίσεων. Για τους επενδυτές αυτό είναι ένα ξεκάθαρο και ελκτικό περιβάλλον που δεν απαιτεί περιττές και πρόσθετες δαπάνες για τη συμμετοχή. Το σύστημα ¨Μελέτη κατασκευή και διαχείριση¨ αποφεύγεται για πολλούς λόγους που κατά περίπτωση θα αναφέρονται.

 

4. Εκπαίδευση και διασφάλιση προσωπικού

Είναι πολύ σημαντικό για κάθε μορφή επένδυσης να είναι δομημένη η εκπαίδευση και η διασφάλιση προσωπικού που θα λειτουργήσουν τις εγκαταστάσεις.

 

5. Ομαλή Λειτουργία

Για μια κατά βάση Τουριστική επιχείρηση, όπως είναι μια μαρίνα, με πολύ ισχυρά συμβόλαια και αυστηρές ρήτρες, η ομαλή λειτουργία και η αποφυγή εντάσεων και διακοπών στη λειτουργία, είναι από τους σοβαρότερους παράγοντες επιλεξημότητας σε μια επένδυση. Οι εργαζόμενοι στη Κοιν.Σ.Επ είναι οι ίδιοι ιδιοκτήτες και προστατεύουν την επιχείρησή τους από απρόβλεπτες καταστάσεις.

 

6. Αργή Δικαιοσύνη 

Μια Κοιν.Σ.Επ βάλετε δυσκολότερα από κακόπιστες ενέργειες, καθώς η εταιρεία ακολουθεί πολύ αυστηρό πλαίσιο διαδικασιών με εποπτεία του κράτους, αλλά και προστατεύεται από αντίστοιχο κρατικό μηχανισμό. Η μεγάλη συμμετοχή της πόλης, του μεγάλου αριθμού εργαζομένων και η διάχυση των ωφελειών στη τοπική αγορά αποτελούν μια πρόσθετη ασπίδα για τις ενδιαφερόμενες επενδύσεις, που δεν θέλουν να εμπλέκονται σε πολύχρονες περιπέτειες στα Δικαστήρια.

 

7. Συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην επένδυση

Οι επενδυτές σήμερα γνωρίζουν πως η μεγαλύτερη εγγύηση στην επένδυσή τους, είναι η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην επένδυση. Αυτή η συμμετοχή διασφαλίζεται με μια ανοιχτή στη πόλη Κοιν.Σ.Επ, που να δίνει προτεραιότητα στις τοπικές επιχειρήσεις και ειδικά σε όσες πλήγηκαν στο διάστημα της κρίσης, αλλά και σε ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει σήμερα η πόλη του Βόλου. Σχετικά ενημερώνονται κατ ιδίαν όλα τα επιμελητήρια και παραγωγικοί φορείς της πόλης και δια του τύπου όλοι οι πολίτες που δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη, φίλοι ή εθελοντές στην επιχείρηση.

 

8. Συνεργασία με τους OTA

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον για καλή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους ΟΤΑ. Εν προκειμένω για τη μαρίνα του Βόλου, δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο του Βόλου να προσαρτήσει δικές του εκτάσεις στο πρόγραμμά μας - το επιτρέπει ο 4430/16 -, υπερπολλαπλασιάζοντας στα πλαίσια του νέου χωροταξικού για τη μαρίνα την περιουσία του σε ΣΔ, αλλά κυρίως ενισχύει την Αργοναυτική και Τουριστική Ταυτότητα της πόλης με διεθνούς αναγνώρισης υποδομές.

 

8. Συνεργασία με τον ΟΛΒ

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου, έχει δηλώσει δημόσια δια του Προέδρου του, την αδυναμία να προχωρήσει μόνος του στην υλοποίηση ενός τέτοιου έργου. ΅Μπορούμε να το δούμε μόνο σε συνεργασία με ένα ιδιώτη¨. Η Volos Marina Κοιν.Σ.Επ προτίθεται να αξιοποιήσει αυτό το ¨κάλεσμα¨ και να συνεργαστεί με τον ΟΛΒ όπως και με όλους τους εμπλεκόμενους οργανισμούς στο παραπάνω πλαίσιο.

bottom of page