Διεθνής Διαγωνισμός Επένδυσης για τη μαρίνα του Βόλου

ΟΛΒ: Διαγωνισμός - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επενδυτών για τη Μαρίνα του Βόλου πριν τα Χριστούγεννα! Συζήτηση στο Radio 1 για τη μαρίνα στο Βόλο, το διαγωνισμό του ΟΛΒ και τη συζήτηση στο ΤΕΕ.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic